امیرحسین فصیحی

مدیر استودیو بازی‌سازی فن‌افزار

موضوع سخنرانی: تعامل با ناشرهای بین‌المللی بازی؛ بایدها و نبایدها