آرش عیاری

سردبیر سایت زومجی

مدیر پنل: مقایسه مسیر ژورنالیسم آی‌تی و ویدئوگیم در ایران