الهام احمدی

الهام احمدی

مدیر تیم کمپین در تپسل

الهام احمدی مدیر تیم کمپین در شرکت تپسل است که در سخنرانی خود درباره «مدیریت کمپین های گیم» صحبت خواهد کرد. همانطور که می‌دانید نقش بهینه‌سازی کمپین جهت کاهش هزینه های مارکتینگ بسیار پر رنگ است و یک کمپین بهینه می‌تواند تا حد زیادی در هزینه‌های کمپین صرفه جویی کند.