مانی قاسمی

سردبیر سایت دیجیاتو

کارشناس پنل: مقایسه مسیر ژورنالیسم آی‌تی و ویدئوگیم در ایران