محمد امینی

محمد امینی

طراح ارشد بازی در Fingersoft

محمد امینی طراح ارشد بازی در شرکت Fingersoft است. موضوع سخنرانی امینی «یار دوازدهم» است و در این سخنرانی به بررسی نقش Business Development Manager در تیم های بازی سازی می‌پردازد. نقشی که در بسیاری از استودیوهای بازی سازی داخلی ما جایگاه خاصی برای آن تعریف نشده است.