محمد زهتابی

محمد زهتابی

مدیرعامل استودیو پاییزان

محمد زهتابی مدیرعامل استودیو پاییزان است که بازی موفق پسرخوانده را در کارنامه دارد. محمد زهتابی در سخنرانی خود در ویگما ۲۰۲۱ موضوع بسیار مهمی را انتخاب کرده که فوق العاده کاربردی است. موضوع این سخنرانی «چطور با ناشر قرارداد ببندیم؟» است و در آن با مهمترین نکات حقوقی که در هنگام بستن قرارداد با ناشر باید بدانید آشنا خواهید شد. نکاتی که از سال‌ها تجربه‌ی زهتابی نشات گرفته است.