یاسمن فرازان

یاسمن فرازان

برنامه‌نویس و طراح بازی در Massive Miniteam

یاسمن فرازان یکی از بازی سازان مستقل مطرح و موفق ایرانی است که در حال حاضر به عنوان برنامه‌نویس و طراح بازی در شرکت Massive Miniteam فعالیت می‌کند.

یاسمن در رابطه با «مکافات مستقل بودن» صحبت خواهد کرد و چالش‌های بازی‌سازی مستقل و راه‌کارهای موفقیت را با مخاطبان ویگما ۲۰۲۱ به اشتراک خواهد گذاشت.