نامزدها و برندگان

نامزدهای بهترین بازی سال

نامزدهای بهترین بازی در جریان (On Going)

نامزدهای بهترین طراحی بازی

نامزدهای بهترین طراحی بازی

نامزدهای بهترین داستان و روایت

نامزدهای بهترین کارگردانی هنری

نامزدهای بهترین موسیقی و صدا

نامزدهای بخش خلاقانه‌ترین بازی

نامزدهای بهترین بازی مورد انتظار