پنل‌ها

پنل ۱: مقایسه مسیر ژورنالیسم آی‌تی و بازی‌های ویدیویی در ایران

مدیر پنل: آرش عیاری

سردبیر سایت زومجی

مسعود یوسف‌نژاد

سردبیر سایت زومیت

مانی قاسمی

سردبیر سایت دیجیاتو

امیر گلخانی

دبیر تحریریه بازی‌نما

پنل ۲: راه موفقیت از کلون‌سازی می‌گذرد یا نوآوری!؟

مدیر پنل: سپهر ترابی

صاحب امتیاز و مدیرعامل بازینامه

محمدمهدی بهفرراد

مدیرعامل استودیو بازی‌سازی مدریک

آرش حکیمی

منتقد و بازی‌ساز

محمد زهتابی

مدیرعامل استودیو بازی‌سازی پاییزان